Szczegóły oferty


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - polski koncern o zasięgu globalnym działający w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. Zajmuje ósme miejsce na świecie w produkcji górniczej miedzi i drugą pozycję w produkcji górniczej srebra. Posiada swoje aktywa w Polsce, USA, Kanadzie i Chile. Grupa Kapitałowa KGHM liczy ponad 70 podmiotów. Zatrudnia ponad 34 tys. pracowników
Nazwa oddziału: KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud
Poszukuje osoby na stanowisko:
Elektromonter
Miejsce pracy: Polkowice, Rudna, Lubin
Komórka organizacyjna: Oddział Utrzymania Ruchu Elektrycznego
Zakres obowiązków:
Realizacja zadań związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego w ramach zatrudnienia w Oddziale Utrzymania Ruchu Elektrycznego: zabezpieczanie i odbezpieczanie urządzeń zasilanych energią elektryczną, kontrola parametrów pracy sieci i urządzeń elektroenergetycznych, realizacja przeglądów i oględzin elementów infrastruktury elektroenergetycznej, realizacja napraw i remontów elementów infrastruktury elektroenergetycznej, w tym wymiana silników, uzupełnianie oświetlenia, prowadzenie diagnostyki i usuwanie usterek, współpraca z oddziałami utrzymania ruchu mechanicznego i automatyki, współpraca z oddziałami produkcyjnymi w celu zapewnienia ciągłości i jakości produkcji,
Wymagania:
 • Wykształcenie: średnie techniczne o kierunku elektryka lub pokrewne
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik elektryk
 • świadectwo kwalifikacyjne w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV
 • znajomość elementarnych pojęć i zagadnień podstaw elektrotechniki
 • umiejętność czytania i rysowania schematów elektrycznych
 • znajomość metod i sposobów wykonywania pomiarów elektrycznych
 • znajomość rodzajów instalacji elektrycznych
 • znajomość zasad ochrony przeciwporażeniowej
 • znajomość zasad doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych
 • znajomość rodzajów źródeł światła i opraw oświetleniowych,
 • zasad budowy i eksploatacji urządzeń i maszyn elektrycznych, w tym transformatorów, silników, itd.
 • znajomość budowy i eksploatacji urządzeń energoelektronicznych, w tym falowników, sterowników PLC, paneli dotykowych, itp
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość systemów ciągłego doskonalnia, np. 5S, TPM, itp.
 • dodatkowy atut - wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrycznym lub pokrewnym
 • dodatkowy atut - świadectwo kwalifikacyjne E1, D1 w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV.
 • dodatkowy atut - znajomość budowy i eksploatacji sieci i urządzeń średniego napięcia 6kV
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • umiejętność pracy w wielozmianowej organizacji czasu pracy, w utrzymaniu ruchu sieci i urządzeń elektrycznych, w ramach zakładu przemysłowego
 • umiejętnośc odpowiedzialnego i samodzielnego podejmowania decyzji w ramach wykonywania obowiązków
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 27/05/2020
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 22/06/2020 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz