Szczegóły oferty


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - polski koncern o zasięgu globalnym działający w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. Zajmuje szóste miejsce na świecie w produkcji górniczej miedzi i drugą pozycję w produkcji górniczej srebra. Posiada swoje aktywa w Polsce, USA, Kanadzie i Chile. Grupa Kapitałowa KGHM liczy ponad 70 podmiotów. Zatrudnia ponad 33 tys. pracowników.
Nazwa oddziału: KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów
Poszukuje osoby na stanowisko:
Główny specjalista - inspektor nadzoru ds. robót energetycznych (HMG)
Miejsce pracy: Huta Miedzi "Głogów"
Komórka organizacyjna: IN -Dział Nadzoru Realizacji Inwestycji
Zakres obowiązków:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi. Kontrola techniczna/jakościowa robót w aspekcie zgodności z dokumentacją wykonawczą/projektem budowlanym, umową lub zleceniem oraz stosownie do wymagań norm i przepisów szczególnych. Kontrola zakresu i terminowości realizowanych robót. Przeprowadzanie odbiorów częściowych/końcowych i przekazanie obiektu do eksploatacji. Weryfikacja obmiarów, kosztorysów. Przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy Prawo Budowlane. Opiniowanie dokumentacji projektowej. Weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych. Czuwania nad przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż na budowie.
Wymagania:
  • Wykształcenie: magister inżynier o kierunku inżynieria środowiskowa lub pokrewne dla specjalności uprawnień budowlanych
  • Wymagany staż: 2 lata
  • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanaliacyjnych do kierowowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • znajomość pakietu MS Office
  • znajomość programu MS Project
  • znajomość programu NormaPro
  • inne programy z rozszerzeniem dwg
  • znajomośc języjka angielskiego (poziom A2)
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 24/01/2020
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 02/03/2020 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz