Recruitment offer details


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - a Polish corporation of a global reach, operating within the copper ores mining and processing industry. It occupies 6th position in mining production of copper in the world, and the second position in mining production of silver. It holds assets in Poland, USA, Canada and Chile. The KGHM Capital Group has more than 70 entities. It employs more than 33 thousands of workers.
Branch name: KGHM Polska Miedź S.A. O/Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji
Looking for a person for the position:
Administrator Aplikacji i Systemów GIS
Workplace: Lubin
Substantive cell: Dział Wsparcia Obszaru GIS
Description and responsibilities:
Pełnienie roli Administratora Aplikacji i Systemów GIS. Teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień występujących w zakresie powierzonych do wykonania zadań. Prowadzenie prac administracyjnych w zakresie wykonywania procedur eksploatacyjnych oraz obsługi sytuacji awaryjnych dla aplikacji i systemów w obszarze GIS. Udział w projektach, pracach analityczno-projektowych, rozwojowych oraz wdrożeniowych związanych z aplikacjami i systemami w obszarze GIS. Opracowywanie rozwiązań informatycznych na potrzeby obsługi doraźnych potrzeb Użytkowników. Współpraca z innymi Pracownikami Oddziału przy realizacji zadań związanych z administracją, eksploatacją i optymalizacją aplikacji i systemów w obszarze GIS. Tworzenie i utrzymywanie, zgodnie z przyjętymi standardami, dokumentacji w zakresie prowadzonych prac.
Requirments:
  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: informatyczny i pokrewne, Systemy Informacji Przestrzennej i pokrewne, Matematyczny)
  • Doświadczenie w analityce wymagań, projektowaniu systemów informatycznych oraz dokumentowaniu tych prac
  • Doświadczenie w pracy z bazami danych z roszerzeniem Spatial
  • Doświadczenie w pracy z Systemami Informacji Przestrzennej oraz narzędziami CAD
  • Umiejętność tworzenia zapytań do baz danych Oracle (z roszerzeniem Spatial) oraz MS SQL
  • Doświadczenie w pracy z użytkownikami systemów informatycznych
  • English at B1 level
  • Umiejętność tworzenia rozszerzeń do oprogramowania Bentley
  • Umiejętność projektowania procesów wymiany danych z użyciem FME (Feature Manipulation Engine)
The interested persons, meeting the requirements put forward above, can apply by clicking on the “Apply” button and filling in the personal questionnaire until 24/01/2020
We guarantee full secrecy for those sending their offers, and we reserve the right to contact only the selected candidates. No information until 01/03/2020 means that the offer has been rejected.
Back