Nie możesz aplikować - oferta zakończona.

Aplikujesz na staż

System rejestracji kandydatów na staż w KGHM Polska Miedź S.A.

 
Potrzebne dokumenty:
 1. CV.
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwa, dyplomy etc.).
Dodatkowe informacje:
 1. Kandydat na wypełnienie aplikacji ma maksymalnie 60 minut.
 2. Ewentualna komunikacja z kandydatami odbywać się będzie drogą mailową i telefoniczną.
 3. Z uwagi na bezwładność systemów pocztowych wiadomości e-mail mogą zostać odebrane najpóźniej dnia następnego, prosimy o uwzględnienie tego czasu przy składaniu aplikacji.
 4. Akceptowalne typy plików to: .pdf, .jpg.
 5. Akceptowalny rozmiar pliku to nie więcej niż 2 MB.
Przebieg rejestracji:
 1. Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. prowadzą elektroniczną rejestrację kandydatów na staż za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://rekrutacja.kghm.com
Ważność rejestracji:
 1. Rejestrację internetową uznaje się za ważną po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych oraz potwierdzeniu przez kandydata mailowej informacji wysłanej przez system.
 2. Oddział KGHM Polska Miedź S.A. nie odpowiada za brak możliwości rejestracji spowodowany awariami sieci Internet, przeciążeniem i awariami serwerów oraz innymi przypadkami podobnego rodzaju.
 3. Kandydat jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów aplikacji na staż w Oddziale zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
Bezpieczeństwo i poufność danych:
 1. Kandydatom zapewniamy pełną ochronę w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe gromadzone podczas elektronicznej aplikacji na staż kandydatów są wykorzystywane wyłącznie do tych celów i nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. Komunikacja Kandydata za pośrednictwem portalu https://rekrutacja.kghm.com jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL przy użyciu certyfikatu wystawionego przez zaufane centrum certyfikacji.
 4. System elektronicznego wnioskowania o udostepnienie materiałów do pisania prac dyplomowych w KGHM Polska Miedź S.A. zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych studentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Próby uzyskiwania przez kandydata dostępu do serwera, ataki blokujące funkcjonowanie, przełamywanie zabezpieczeń, przechwytywanie, kradzież lub zniszczenie danych zarejestrowanych kandydatów są zabronione.
 6. Informacja o prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane (pobierz plik w PDF).

Aplikuj