Aplikujesz w celu realizacji pracy dyplomowej Ocena efektywności aktywnej profilaktyki tąpaniowej w wybranych polach eksploatacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin

System rejestracji kandydatów - udostępnianie materiałów do pisania prac dyplomowych w KGHM Polska Miedź S.A.

 
Potrzebne dokumenty:
 1. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta.
 2. Abstrakt pracy dyplomowej.
Dodatkowe informacje:
 1. Kandydat na wypełnienie aplikacji ma 60 minut.
 2. Komunikacja z kandydatami odbywać się będzie drogą mailową.
 3. Z uwagi na bezwładność systemów pocztowych wiadomości email mogą zostać odebrane najpóźniej dnia następnego, prosimy o uwzględnienie tego czasu przy składaniu aplikacji.
 4. Akceptowalne typy plików to: .pdf, .jpg.
 5. Akceptowalny rozmiar pliku to nie więcej niż 2 MB.
Zakres rejestracji:
 1. KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi elektroniczną rejestrację studentów ubiegających się o udostepnienie materiałów do pisania prac dyplomowych na podstawie ogłoszeń umieszczanych na stronie https://rekrutacja.kghm.com
 2. Elektroniczna rejestracja studentów obejmuje zakresy tematyczne zaakceptowane przez KGHM Polska Miedź S.A.
Przebieg rejestracji:
 1. Do elektronicznej rejestracji studentów służy system udostępniający formularz aplikacyjny pod adresem https://rekrutacja.kghm.com
 2. W celu złożenia aplikacji student powinien wypełnić zamieszczony formularz elektroniczny.
 3. System e-prace dyplomowe umożliwia kandydatowi złożenie wniosku na wybrany zakres tematyczny.
Ważność rejestracji:
 1. Rejestrację internetową uznaje się za ważną, jeżeli została dokonana w wyznaczonym terminie, po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych oraz potwierdzona przez studenta stosownie do informacji wysłanej przez system.
 2. KGHM Polska Miedź S.A. nie odpowiada za brak możliwości rejestracji spowodowany awariami sieci Internet, przeciążeniem i awariami serwerów oraz innymi przypadkami podobnego rodzaju.
 3. Student jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów otrzymania zgody na udostepnienie materiałów do pisania prac dyplomowych w KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
Bezpieczeństwo i poufność danych:
 1. Studenci, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie zostaną poinformowani odrębnie o dalszych etapach postępowania przez koordynatora ds. udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych w Oddziale KGHM Polska Miedź S.A.
 2. Dane osobowe gromadzone podczas elektronicznej aplikacji są wykorzystywane wyłącznie do tych celów i nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. Komunikacja studenta za pośrednictwem portalu https://rekrutacja.kghm.com jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL przy użyciu certyfikatu wystawionego przez zaufane centrum certyfikacji.
 4. System elektronicznego wnioskowania o udostepnienie materiałów do pisania prac dyplomowych w KGHM Polska Miedź S.A. zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych studentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Próby uzyskiwania przez studenta dostępu do serwera, ataki blokujące funkcjonowanie, przełamywanie zabezpieczeń, przechwytywanie, kradzież lub zniszczenie danych zarejestrowanych kandydatów są zabronione. Skutkiem takich działań jest dyskwalifikacja kandydata z udziału w procesie.
 6. Po obronie pracy na uczelni, w terminie ustalonym w Porozumieniu, student składa dwa egzemplarze pracy dyplomowej w wersji CD/DVD formacie pdf. Jeden egzemplarz otrzymuje koordynator w Centrali, drugi kierowany jest do właściciela zakresu tematycznego w Oddziale.
 7. Informacja o prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane (pobierz plik PDF).
Wzór umowy:
 1. Wzór Porozumienia obowiązującego przy udostępnianiu materiałów do pisania prac dyplomowych w KGHM Polska Miedź S.A. – pobierz w pdf.

Wstecz Dalej