Recruitment offer details


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - a Polish corporation of a global reach, operating within the copper ores mining and processing industry. It occupies 6th position in mining production of copper in the world, and the second position in mining production of silver. It holds assets in Poland, USA, Canada and Chile. The KGHM Capital Group has more than 70 entities. It employs more than 33 thousands of workers.
Branch name: KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Cedynia
Looking for a person for the position:
Samodzielny pracownik
Workplace: Orsk (Gmina Rudna), siedziba Huty Miedzi „Cedynia”
Substantive cell: Dział Sprzedaży
Description and responsibilities:
Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą walcówki, drutu oraz granulatu dla odbiorców krajowych i zagranicznych, tj: - bieżące wystawianie dokumentów sprzedaży: faktur wewnętrznych, faktur VAT, dokumentów Wz, - sporządzanie bieżącej dokumentacji wysyłkowej: listy przewozowe CMR i CIM, specyfikacje wysyłkowe, faktury invoice (w dostawach poza UE), - prowadzenie całości spraw związanych z odprawami celnymi.
Requirments:
  • Education: bachelor
  • Required length of service: 12 months
  • sprawne posługiwanie się programami pakieru MS Office (Word, Excel, Power Point)
  • samodzielność w działaniu
  • kominikatywność i umiejętność pracy w zespole
The interested persons, meeting the requirements put forward above, can apply by clicking on the “Apply” button and filling in the personal questionnaire until 21/02/2020
We guarantee full secrecy for those sending their offers, and we reserve the right to contact only the selected candidates. No information until 25/03/2020 means that the offer has been rejected.
Recruitment offer is canceled
Back