Recruitment offer details


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - a Polish corporation of a global reach, operating within the copper ores mining and processing industry. It occupies 6th position in mining production of copper in the world, and the second position in mining production of silver. It holds assets in Poland, USA, Canada and Chile. The KGHM Capital Group has more than 70 entities. It employs more than 33 thousands of workers.
Branch name: KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice"
Looking for a person for the position:
Elektromonter pod ziemią - ME
Workplace: O/ZG "Polkowice - Sieroszowice"
Substantive cell: Dział Energetyczny - ME
Description and responsibilities:
Utrzymanie ruchu sieci i urządzeń elektrycznych na obsługiwanych oddziałach górniczych.
Requirments:
  • Wykształcenie minimum zawodowe o specjalności elektrycznej lub pokrewnej: automatyka, elektroenergetyka, elektromechanika, elektronika, informatyka, mechatronika, teleinformatyka, telekomunikacja (wymagany tytuł zawodowy).
  • Świadectwo kwalifikacyjne upoważniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV lub powyżej w zakresie obsługi, konserwacji remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym;
  • Staż pracy w ruchu zakładów górniczych;
  • Znajomość układów sterowania i systemów automatyki oraz podstawowych technik pomiarowych;
  • Biegła umiejętność czytania schematów elektrycznych;
  • Ukończenie kursów i szkoleń potwierdzonych świadectwem z zakresu obsługi, napraw i eksploatacji urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci (kabli, przewodów, zabezpieczeń);
  • Znajomość programowania i obsługi sterowników PLC;
  • Znajomość układów zasilania, sterowania i sygnalizacji maszyn wyciągowych.
The interested persons, meeting the requirements put forward above, can apply by clicking on the “Apply” button and filling in the personal questionnaire until 25/02/2020
We guarantee full secrecy for those sending their offers, and we reserve the right to contact only the selected candidates. No information until 09/03/2020 means that the offer has been rejected.
Back