Szczegóły oferty


CBJ sp. z o.o.
Centrum Badań Jakości jest jednym z największych laboratoriów badawczych w kraju, które świadczy kompleksowe usługi w zakresie wykonywania różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych, z uwzględnieniem poboru i przygotowania próbek, wykonania badań oraz opracowania wyników.
Nazwa oddziału: CBJ sp. z o.o.
Poszukuje osoby na stanowisko:
Elektronik
Miejsce pracy: Legnica ; Polkowice
Komórka organizacyjna: Wydział Badań Jakości „Legnica”
Zakres obowiązków:
Bieżące naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne urządzeń pomiarowych (spektrometry XRF, OES,ICP-OES, ICP-MS, AAS, analizatory tlenu, rtęci oraz pozostałego wyposażenia laboratoryjnego. Realizacja prac w zakresie konserwacji i przeglądów technicznych wyposażenia pomocniczego i pomiarowego (WPiP) w laboratorium - wykonywanych również przez firmy zewnętrzne. Składanie zamówień na części zamienne. Opiniowanie ofert i odbiór techniczny przy dostawach części zamiennych. Gospodarka materiałowa w zakresie części zamiennych do wyposażenia pomocniczego i pomiarowego (WPiP) w laboratorium. Współuczestnictwo w opiniowaniu ofert i odbiorach technicznych przy dostawach części zamiennych. Prowadzenie ewidencji i nadzorowanie sprzętu komputerowego oraz jego oprogramowania
Wymagania:
 • Wykształcenie: technik elektronik o kierunku elektrotechnika lub elektronika
 • znajomość czynnych i biernych elementów elektroniki
 • umiejętność uruchamiania, naprawy układów elektronicznych analogowych, cyfrowych i mikroproceso-rowych
 • znajomość środowisk programowych i systemów informatycznych
 • znajomość zagadnień z zakresu miernictwa, wykonywanie kalibracji aparatury pomiarowej
 • znajomość zagadnień z zakresu miernictwa, wykonywanie kalibracji aparatury pomiarowej
 • znajomość pracy komputerów, spektrometrów rentgenowskich, emisyjnych, ICP i AAS,
 • Język Angielski na poziomie A2
 • znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej urządzeń po-miarowych
 • zmysł techniczny (analiza schematów, lokalizacja usterek w urządzeniach)
 • umiejętność kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • dyspozycyjność
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 24/02/2020
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 02/03/2020 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz