Szczegóły oferty


INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
Jesteśmy firmą należącą do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Specjalizujemy się w innowacyjnych rozwiązaniach z dziedzin elektrotechniki, automatyki i systemach łączności oraz certyfikacji i atestacji maszyn i urządzeń.
Nazwa oddziału: INOVA Spółka z o.o.
Poszukuje osoby na stanowisko:
Inspektor ds. badań maszyn, urządzeń i instalacji pod ziemią
Miejsce pracy: Lubin
Komórka organizacyjna: Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Badań Elektrycznych (PK)
Zakres obowiązków:
- wykonywanie badań elektrycznych maszyn i urządzeń górniczych, - wykonywanie badań kompatybilności elektromagnetycznej, - sporządzanie sprawozdań i protokołów z badań, - opiniowanie branżowych rozwiązań technicznych, - postępowanie zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania, metodami badawczymi, przepisami i normami technicznymi, - wykonywanie pomiarów urządzeń na zgodność z normami EMC, - rozwiązywanie problemów EMC na etapie projektowania oraz podczas testów, - odpowiedzialność za zagadnienia EMC, - sporadyczne wykonywanie branżowych prac badawczych pod ziemią.
Wymagania:
 • Wykształcenie: średnie techniczne o kierunku elektrotechnika lub energetyka, automatyka lub pokrewne
 • Wymagany staż: 2 lata
 • Uprawnienia SEP kat. E1 (do 1 kV),
 • Uprawnienia kontrolno-pomiarowe,
 • Umiejętność czytania i analizowania schematów elektrycznych oraz innej dokumentacji konstrukcyjnej,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i skrupulatność działania,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących,
 • Doświadczenie w projektowaniu układów elektronicznych,
 • Wiedza na temat norm z zakresu EMC,
 • Znajomość zagadnień z zakresu EMC/EMI,
 • Uprawnienia SEP, kat. D1 oraz w zakresie kontrolno-pomiarowym,
 • Wiedza z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
 • Umiejętność programowania w środowisku LabView,
 • Wiedza z zakresu systemów oceny zgodności, wymagań normatywnych i przepisów branżowych,
 • Wiedza z zakresu metrologii,
 • Znajomość środowiska AutoCAD.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 01/07/2019
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 08/07/2019 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz