Szczegóły oferty


Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Nazwa oddziału: PeBeKa S.A.
Poszukuje osoby na stanowisko:
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami na powierzchni (umowa na zastępstwo)
Miejsce pracy: Lubin
Komórka organizacyjna: Dział Administracji (Dyrekcja)
Zakres obowiązków:
- Dozorowanie i dokumentowanie stanu prawnego i technicznego nieruchomości Przedsiębiorstwa. - Uczestnictwo w okresowych, obligatoryjnych kontrolach stanu technicznego obiektów i jego otoczenia. - Dokonywanie obliczeń zobowiązań publicznych wynikających z utrzymywania nieruchomości - Utrzymanie stanu technicznego obiektów Przedsiębiorstwa na poziomie bezpiecznego ich eksploatowania – organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z naprawami i remontami obiektów Przedsiębiorstwa. - Odpowiedzialność i współdziałanie z dostawcami usług zewnętrznych związanych z nieruchomościami Przedsiębiorstwa oraz firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie ochrony mienia. - Odpowiedzialność za realizację umów dzierżawy pomieszczeń na potrzeby pracowników Przedsiębiorstwa. - Realizacja zamówień materiałów i usług oraz merytoryczne opisywanie faktur. - Przestrzeganie postanowień ustawy „prawo budowlane”, Prawo geologiczne i górnicze” oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych; wykonywanie zarządzań i poleceń wydawanych przez organy Państwowego Organu Budowlanego i Górniczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. - Współpraca ze służbami inwestora, biurami projektów i placówkami budowniczymi.
Wymagania:
  • Wykształcenie: inżynier o kierunku budownictwo
  • Wymagany staż: 12 miesięcy
  • Uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane.
  • Wiedza z zakresu prawa administracyjnego oraz finansów.
  • Prawo jazdy kat. B
  • Język Angielski na poziomie B1
  • Posiadanie kursów, szkoleń o profilu prawa administracyjnego oraz finansów.
  • Kultura osobista, komunikatywność, odporność na stres.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 30/06/2019
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 12/07/2019 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz