Szczegóły oferty


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - polski koncern o zasięgu globalnym działający w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. Zajmuje szóste miejsce na świecie w produkcji górniczej miedzi i drugą pozycję w produkcji górniczej srebra. Posiada swoje aktywa w Polsce, USA, Kanadzie i Chile. Grupa Kapitałowa KGHM liczy ponad 70 podmiotów. Zatrudnia ponad 33 tys. pracowników.
Nazwa oddziału: KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica
Poszukuje osoby na stanowisko:
Starszy inspektor ds.bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom
Miejsce pracy: Oddział Huta Miedzi Legnica
Komórka organizacyjna: Dział ds.Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom
Zakres obowiązków:
Obszar bezpieczeństwa: 1. prowadzenie nadzoru i wdrażanie wykonania zapisów i postanowień Polityki Bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej KGHM; 2. prowadzenie nadzoru i wdrażanie Procedury – standard ochrony fizycznej i użytkowanych systemów nadzoru technicznego oraz rozliczanie pracy i przygotowania pracowników ochrony wg KPI; 3. zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony fizycznej i technicznej, poprzez nadzór i kontrolę nad systemem ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego; 4. raportowanie o wszystkich istotnych zdarzeniach związanych z ochroną fizyczną i techniczną; 5. dbanie i przestrzeganie realizacji zadań w zakresie ochrony, wynikających z obowiązującej ustawy o ochronie osób i mienia; 6. realizowanie systematycznych kontroli jakości pełnienia służby ochronnej na wszystkich posterunkach ochronnych w ramach sprawowanej ochrony jednostki organizacyjnej; 7. opracowywanie i prowadzenie zleconej dokumentacji w zakresie organizacji ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego; 8. bieżące opracowanie planu ochrony lub instrukcji ochrony- odpowiednio, na podstawie obowiązujących przepisów oraz uzgodnienie go z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 9. realizacja zadań obronnych, nałożonych na Spółkę w Oddziałach podlegających obowiązkowej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 10. prowadzenie zagadnień związanych z tajemnicą służbową i tajemnicą przedsiębiorstwa; 11. prowadzenie spraw obronnych; 12. wydawanie zezwoleń i przepustek papierowych oraz identyfikatorów elektronicznych na wejście/wyjście, wjazd/wyjazd na/z teren(-u) zakładu; Obszar przeciwdziałania stratom: 1. współpraca w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w procesach zakupowych; 2. współpraca w prowadzeniu nadzoru nad przestrzeganiem Polityki Zakupów KGHM PM S.A. w Oddziale;
Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe.
  • Doświadczenie zawodowe- 4 lata, w tym 3 lata w ruchu.
  • Umiejętność obsługi komputera i bardzo dobra znajomość Microsoft Office (MS Word, MS Excel, Outlook).
  • Zaświadczenie wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
  • Znajomość systemu SAP, systemu kontroli dostępu (np. WIN-PAK).
  • Samodzielność, sumienność, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 28/06/2019
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 01/07/2019 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz