System rejestracji kandydatów do pracy w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej KGHM.

Przed przystąpieniem do wypełniania aplikacji na stanowisko przygotuj skany dokumentów potwierdzających:
 1. CV
 2. Dokumenty potwierdzające ukończone szkoły
 3. Dokument potwierdzający: Świadectwo kwalifikacyjne 'E' do 1kV. Wymagane uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego 'E' do 110kV w okresie próbnym zatrudnienia.
Dodatkowe informacje
 1. Kandydat na wypełnienie aplikacji ma 60 minut
 2. Ewentualna komunikacja z kandydatami odbywać się będzie drogą mailową
 3. Z uwagi na bezwładność systemów pocztowych wiadomości emial mogą zostać odebrane najpóźniej dnia następnego, prosimy o uwzględnienie tego czasu przy składaniu aplikacji
 4. Akceptowalne typy plików to: .pdf, .jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp
 5. Akceptowalny rozmiar pliku to nie więcej niż 5 MB
Zakres rejestracji
 1. KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółki Grupy Kapitałowej prowadzą elektroniczną rejestrację kandydatów do pracy na podstawie ogłoszeń umieszczanych na stronie https://rekrutacja.kghm.com
 2. Elektroniczna rejestracja kandydatów obejmuje zgłaszane miejsca pracy przez wszystkie oddziały KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółki Grupy Kapitałowej
Przebieg rejestracji
 1. Do elektronicznej rejestracji kandydatów służy system udostępniający formularz aplikacji kandydatów dostępny pod adresem https://rekrutacja.kghm.com
 2. W celu złożenia aplikacji kandydat powinien wypełnić zamieszczony formularz elektroniczny zawierający niezbędne dane osobowe i wymagania na aplikowane stanowisko.
 3. System e-rekrutacja umożliwia kandydatowi złożenie swojej aplikacji na wybrane stanowiska zgodnie z opublikowaną listą ofert pracy KGHM Polska Miedź S.A oraz Spółek Grupy Kapitałowej
Ważność rejestracji, bezpieczeństwo i poufność danych
 1. Rejestrację internetową uznaje się za ważną, jeżeli została wysłana w wyznaczonym terminie, po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, potwierdzona stosownie do informacji wysłanej przez system do kandydata.
 2. KGHM Polska Miedź S.A. nie odpowiada za brak możliwości rejestracji spowodowany awariami sieci Internet, przeciążeniem i awariami serwerów oraz innymi przypadkami tego rodzaju.
 3. Kandydat jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji w KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 4. Kandydatom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oznacza, że oferta nie została rozpatrzona pozytywnie.
 5. Kandydaci, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie zostaną powiadomieni odrębnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Kandydat, który przeszedł pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną może zostać za jego zgodą umieszczony w Centralnej Bazie Kandydatów KGHM Polska Miedź S.A..
 7. Aplikacja w Centralnej Bazie Kandydatów przechowywana jest przez okres 12 miesięcy. Zmiany i aktualizacje przechowywanych aplikacji dokonywane są na wniosek kandydata.
 8. Dane osobowe gromadzone podczas elektronicznej rekrutacji kandydatów są wykorzystywane wyłącznie do tych celów i nie są udostępniane osobom trzecim.
 9. Komunikacja Kandydata za pośrednictwem portalu https://rekrutacja.kghm.com jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL przy użyciu certyfikatu wystawionego przez zaufane centrum certyfikacji.
 10. System elektronicznej rekrutacji w KGHM Polska Miedź S.A. zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych kandydatów zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 11. Próby uzyskiwania przez kandydata dostępu do serwera, ataki blokujące funkcjonowanie, przełamywanie zabezpieczeń, przechwytywanie, kradzież lub zniszczenie danych zarejestrowanych kandydatów są zabronione. Skutkiem takich działań jest dyskwalifikacja kandydata z udziału w rekrutacji.

Zapraszamy


Wstecz Dalej