Recruitment offer details


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - a Polish corporation of a global reach, operating within the copper ores mining and processing industry. It occupies 6th position in mining production of copper in the world, and the second position in mining production of silver. It holds assets in Poland, USA, Canada and Chile. The KGHM Capital Group has more than 70 entities. It employs more than 33 thousands of workers.
Branch name: KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów
Looking for a person for the position:
pracownik produkcji (HM "Głogów")
Workplace: Huta Miedzi "Głogów"
Substantive cell: Wydziały produkcyjne HM "Głogów"
Description and responsibilities:
Obsługa urządzeń i procesów na wydziałach produkcyjnych HMG: wydział przygotowania wsadu, wydział pieca zawiesinowego, wydział pieca elektrycznego i konwertorów, wydział pieców anodowych, wydział odlewni form i kesonów, wydział elektrorafinacji, wydział metali szlachetnych, wydział ołowiu, wydział kwasu siarkowego oraz na wydziale kontroli jakości
Requirments:
  • Education: vocationa profile technical majors or inne
  • zdolność do pracy o dużym wysiłku fizycznym i w trudnym środowisku pracy, z zastosowaniem środków ochrony BHP
  • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów
  • zdolność do pracy w systemie trzyzmianowym ciągłym
  • uprawnienia do obsługi suwnic I S ( dodatkowy atut uprawnienia I S specjalne - suwnicowe lejnicze/chwytakowo-chwytnikowe)
  • uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych
  • inne uprawnienia: np. energetyczne, spawalnicze
The interested persons, meeting the requirements put forward above, can apply by clicking on the “Apply” button and filling in the personal questionnaire until 31/03/2019
We guarantee full secrecy for those sending their offers, and we reserve the right to contact only the selected candidates. No information until 31/05/2019 means that the offer has been rejected.
Back