Recruitment offer details


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - a Polish corporation of a global reach, operating within the copper ores mining and processing industry. It occupies 6th position in mining production of copper in the world, and the second position in mining production of silver. It holds assets in Poland, USA, Canada and Chile. The KGHM Capital Group has more than 70 entities. It employs more than 33 thousands of workers.
Branch name: KGHM Polska Miedź S.A. Centrala
Looking for a person for the position:
Specjalista w Wydziale Polityki Księgowej i Sprawozdawczości
Workplace: Lubin
Substantive cell: Wydział Polityki Księgowej i Sprawozdawczości
Description and responsibilities:
- sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), - implementacja zmian MSSF w skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, - współpraca z jednostkami zależnymi Grupy Kapitałowej (w tym zagranicznymi) w zakresie sprawozdawczości finansowej
Requirments:
 • Education: master profile economics
 • Required length of service: 5 years
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • znajomośc zakresu zagadnień wynikających z Ustawy o Rachunkowości i MSSF
 • znajomośc języka angielskiego umożliwiająca współpracę z międzynarodowym środowiskiem Grupy Kapitałowej
 • bardzo dobra znajomość MS Office
 • English at C1 level
 • samodzielność w działaniu, poczucie odpowiedzialności za jakość i terminowość powierzonych zadań
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie w podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych
 • umiejętność pracy pod presją czasu
The interested persons, meeting the requirements put forward above, can apply by clicking on the “Apply” button and filling in the personal questionnaire until 24/03/2019
We guarantee full secrecy for those sending their offers, and we reserve the right to contact only the selected candidates. No information until 01/05/2019 means that the offer has been rejected.
Back