Szczegóły oferty


„Energetyka” sp. z o.o.
„Energetyka” sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., prowadzi działalność w obszarze produkcji, przesyłu, dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, produkcji wody pitnej i przemysłowej, oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów, obrotu produktami naftowymi oraz usług operatorskich.
Nazwa oddziału: „Energetyka” sp. z o.o.
Poszukuje osoby na stanowisko:
Spawacz
Miejsce pracy: Elektrociepłownia Lubin
Komórka organizacyjna: ZEC Lubin/Polkowice
Zakres obowiązków:
- Przygotowywanie elementów i części do spawania, zgrzewania i przecinania, - Wykonywanie operacji spawania gazowego różnymi technikami za pomocą palnika acetylenowo - tlenowego z utrzymaniem optymalnych parametrów spawania, - Wykonywanie operacji spawania łukiem elektrycznym: osłona gazów ochronnych, łuk kryty czy węglowy, - Wykonywanie operacji zgrzewania elektrycznego i gazowego różnymi technikami za pomocą urządzeń zgrzewczych, - Wykonywanie operacji przecinania palnikiem gazowym, łukiem elektrycznym z zastosowaniem różnych technik, - Wykonywanie wszelkich niezbędnych prac naprawczo - remontowych niezbędnych do zachowania ciągłości pracy urządzeń energetycznych i mechanicznych, - Prace ślusarsko – monterskie, - Regeneracja i montaż konstrukcji, podzespołów i części zamiennych maszyn i urządzeń, - Wykonywanie dodatkowych zadań związanych z posiadanymi uprawnieniami oraz kwalifikacjami. Oferujemy: - stabilne zatrudnienie, - możliwość rozwoju oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień, - rozbudowany system premiowania, - możliwość korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. świadczenie wypoczynkowe tzw. „wczasy pod gruszą”, dopłaty do imprez integracyjnych, wycieczek, kolonii i obozów dla dzieci, karty multisport, - możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego, - dodatkowe wynagrodzenie – nagrodę branżową, - dopłatę do dojazdów pracowniczych, - abonamentową opiekę medyczną (również dla współmałżonków), - preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie.
Wymagania:
  • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
  • brak przeciwskazań do pracy zmianowej
  • brak przeciwskazań do pracy na wysokości
  • Ukończony kurs spawania i praktyka w zakresie spawania
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 22/03/2019
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 25/03/2019 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz