Recruitment offer details


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - a Polish corporation of a global reach, operating within the copper ores mining and processing industry. It occupies 6th position in mining production of copper in the world, and the second position in mining production of silver. It holds assets in Poland, USA, Canada and Chile. The KGHM Capital Group has more than 70 entities. It employs more than 33 thousands of workers.
Branch name: KGHM Polska Miedź S.A. O/Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji
Looking for a person for the position:
Programista Aplikacji i Systemów IT
Workplace: Lubin
Substantive cell: Dział Wytwarzania Oprogramowania
Description and responsibilities:
Prace analityczne, projektowe i programistyczne związane z tworzeniem, rozwijaniem oraz utrzymaniem aplikacji i systemów IT, wspierających realizację procesów biznesowych w KGHM i Spółkach Grupy Kapitałowej KGHM. Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem utworzonych aplikacji i systemów IT. Prowadzenie dokumentacji realizowanych prac, w tym dokumentacji technicznej tworzonego oprogramowania. Bieżąca współpraca z pracownikami z obszaru rozwoju i wdrożeń rozwiązań IT. Udział w projektach związanych z wdrażaniem aplikacji i systemów IT.
Requirments:
 • Education: master lub magister inżynier profile it majors
 • Required length of service: 2 years
 • Minimum 2 lata doświadczenia w tworzeniu aplikacji na platformie .NET
 • Bardzo dobra znajomość C# i ASP.NET
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL
 • Umiejętność programowania WEB Serwisów: WCF, REST, SOAP
 • Znajomość oraz umiejętność stosowania wzorców projektowych, w szczególności MVC, Dependency Injection,
 • Praktyczna znajomość systemów kontroli wersji, w szczególności GIT
 • Chęć do nauki, ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • English at B1 level
 • Polish at C2 level
 • Znajomość MS SQL Server (TSQL, procedury składowane)
 • Praktyczna znajomość TFS, ITIL, Scrum
 • Znajomość Java
 • Praktyczna znajomość jednej z bibliotek Javascript: jQuery, Knockout.js, AngularJS
 • Umiejętność programowania w języku Python
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy grupowej
The interested persons, meeting the requirements put forward above, can apply by clicking on the “Apply” button and filling in the personal questionnaire until 30/03/2019
We guarantee full secrecy for those sending their offers, and we reserve the right to contact only the selected candidates. No information until 01/05/2019 means that the offer has been rejected.
Back