Recruitment offer details


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - a Polish corporation of a global reach, operating within the copper ores mining and processing industry. It occupies 6th position in mining production of copper in the world, and the second position in mining production of silver. It holds assets in Poland, USA, Canada and Chile. The KGHM Capital Group has more than 70 entities. It employs more than 33 thousands of workers.
Branch name: KGHM Polska Miedź S.A. Centrala
Looking for a person for the position:
Główny Inżynier/ Rzecznik Patentowy/Aplikant rzecznikowski
Workplace: Lubin
Substantive cell: Departament Innowacji i Ochrony Własności Intelektualnej
Description and responsibilities:
• prowadzenie postępowań z projektami wynalazczymi, • zapewnienie ochrony własności intelektualnej dla dedykowanych projektów badawczo-rozwojowych, • udzielanie wsparcia dla komórek organizacyjnych Spółki w zakresie własności intelektualnej, • prowadzenie postępowań w zakresie zgłoszeń przedmiotów praw własności przemysłowej przed urzędami ds. własności przemysłowej, w tym dozorowanie terminów wynikających z przepisów ustawowych oraz terminów wewnętrznych Spółki, • opracowywanie zgłoszeń patentowych oraz badań patentowych przedmiotów praw własności przemysłowej, • ocena dokumentacji w zakresie własności intelektualnej, w tym przygotowanie i opiniowanie umów i innych dokumentów w zakresie własności intelektualnej, • przeszukiwanie baz patentowych i tworzenie map patentów, • współpraca z rzecznikami patentowymi oraz radcami prawnymi, • realizacja innych zadań z obszaru Departamentu Innowacji i Ochrony Własności Intelektualnej.
Requirments:
  • Education: master wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: wydobycia i przetwórstwa rud metali nieżelaznych, mechanika, górnictwo, chemia) lub prawnicze,
  • Required length of service: 2 years
  • uprawnienia rzecznika patentowego, ewentualnie ostatni rok aplikacji rzecznika patentowego;
  • Wymagany staż: 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach lub/i o podobnej specjalności
  • English at B2 level
  • Aplikacja radcowska lub adwokacka (mile widziana)
  • Komunikatywność, uiejętność pracy w zespole, uiejętność rozwiązywania problemów
  • Samodzielność, kreatywność, systematyczność oraz dobra organizacja pracy
  • Chęć rozwoju zawodowego w obszarze własności intelektualnej
  • Dobra znajomość pakietu MS Office
The interested persons, meeting the requirements put forward above, can apply by clicking on the “Apply” button and filling in the personal questionnaire until 24/03/2019
We guarantee full secrecy for those sending their offers, and we reserve the right to contact only the selected candidates. No information until 01/04/2019 means that the offer has been rejected.
Back