Recruitment offer details


„Energetyka” sp. z o.o.
„Energetyka” sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., prowadzi działalność w obszarze produkcji, przesyłu, dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, produkcji wody pitnej i przemysłowej, oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów, obrotu produktami naftowymi oraz usług operatorskich.
Branch name: „Energetyka” sp. z o.o.
Looking for a person for the position:
Elektromonter rozdzielni i sieci elektroenergetycznej
Workplace: Dział Elektryczny i AKPIA na terenie ZG Rudna szyb R-IX Guzice
Substantive cell: Dział Elektryczny i AKPIA
Description and responsibilities:
- prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym - prace związane z utrzymaniem ruchu zakładu oraz usuwaniem awarii - ocena stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych - przeglądy i konserwacje urządzeń transportu bliskiego OFERUJEMY: - stabilne zatrudnienie - możliwość rozwoju oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień - rozbudowany system premiowania - możliwość korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. świadczenie wypoczynkowe tzw. „wczasy pod gruszą”, dopłaty do imprez integracyjnych, wycieczek, kolonii i obozów dla dzieci, karty multisport - możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego - dodatkowe wynagrodzenie – nagrodę branżową - dopłatę do dojazdów pracowniczych - abonamentową opiekę medyczną (również dla współmałżonków) - preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie
Requirments:
 • Education: vocationa lub średnie profile electrical engineering or elektryczny, automatyka, robotyka, mechatronika
 • Required length of service: 6 months
 • uprawnienia SEP E1 w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • brak przeciwwskazań do pracy zmianowej
 • znajomość zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • znajomość obsługi elektronarzędzi, narzędzi i przyrządów pomiarowych do pomiarów wielkości elektrycznych
 • uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego (suwnice)
 • znajomość obsługi komputera
 • uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
 • uprawnienia SEP: D1, E2, E3
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
The interested persons, meeting the requirements put forward above, can apply by clicking on the “Apply” button and filling in the personal questionnaire until 22/03/2019
We guarantee full secrecy for those sending their offers, and we reserve the right to contact only the selected candidates. No information until 15/04/2019 means that the offer has been rejected.
Back