Recruitment offer details


„Energetyka” sp. z o.o.
„Energetyka” sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., prowadzi działalność w obszarze produkcji, przesyłu, dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, produkcji wody pitnej i przemysłowej, oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów, obrotu produktami naftowymi oraz usług operatorskich.
Branch name: „Energetyka” sp. z o.o.
Looking for a person for the position:
Elektromonter rozdzielni i sieci elektroenergetycznej
Workplace: Elektrociepłownia Polkowice i BGP Polkowice
Substantive cell: ZEC Lubin/Polkowice
Description and responsibilities:
- eksploatacja rozdzielni i sieci elektroenergetycznej, stacji transformatorowo-rozdzielczych, prądnicy synchronicznej, urządzeń prostownikowych i akumulatorowych, napędowych, oświetlenia elektrycznego w Elektrociepłowni Polkowice i Blokach Gazowo-Parowych Polkowice, - wykonywanie pomiarów elektrycznych, - wykonywanie oględzin, prac naprawczych, konserwacyjnych i remontowych oraz usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych, - wykonywanie czynności łączeniowych. Oferujemy: - stabilne zatrudnienie, - możliwość rozwoju oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień, - rozbudowany system premiowania, - możliwość korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. świadczenie wypoczynkowe tzw. „wczasy pod gruszą”, dopłaty do imprez integracyjnych, wycieczek, kolonii i obozów dla dzieci, karty multisport, - możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego, - dodatkowe wynagrodzenie – nagrodę branżową, - dopłatę do dojazdów pracowniczych, - abonamentową opiekę medyczną (również dla współmałżonków), - preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie.
Requirments:
  • Education: secondary techniczne, preferowane o kierunku elektrycznym
  • Brak przeciwskazań do pracy zmianowej.
  • Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów.
  • wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe kierunkowe + uprawnienia specjalistyczne
The interested persons, meeting the requirements put forward above, can apply by clicking on the “Apply” button and filling in the personal questionnaire until 22/03/2019
We guarantee full secrecy for those sending their offers, and we reserve the right to contact only the selected candidates. No information until 01/04/2019 means that the offer has been rejected.
Back