Recruitment offer details


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - a Polish corporation of a global reach, operating within the copper ores mining and processing industry. It occupies 6th position in mining production of copper in the world, and the second position in mining production of silver. It holds assets in Poland, USA, Canada and Chile. The KGHM Capital Group has more than 70 entities. It employs more than 33 thousands of workers.
Branch name: KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica
Looking for a person for the position:
Operator urządzeń oczyszczania gazu- O/HML
Workplace: Oddział Huta Miedzi Legnica
Substantive cell: Wydział Kwasu Siarkowego
Description and responsibilities:
1. Obsługa urządzeń i instalacji Wydziału Kwasu Siarkowego w celu utylizacji gazów procesowych i produkcji kwasu siarkowego. 2. Sterowanie z pulpitu pracą instalacji Solinox i FKS w celu utrzymania zadanych parametrów. 3. Kontrolowanie parametrów procesu technologicznego i ich utrzymywanie w wymaganych wielkościach. 4. Prowadzenie dokumentacji przebiegu procesu. 5. Pobieranie próbek technologicznych z instalacji Solinox i przekazywanie ich do analizy. 6. Bieżąca kontrola stanu technicznego maszyn, przyrządów, urządzeń i instalacji wydziału. 7. Prowadzenie regeneracji wymieniaczy jonitowych i filtrów. 8. Włączanie i wyłączanie urządzeń i instalacji wydziału.
Requirments:
  • Wykształcenie średnie techniczne (zaliczony egzamin maturalny), ogólnokształcące (zaliczony egzamin maturalny). Pożądane wykształcenie chemiczne.
The interested persons, meeting the requirements put forward above, can apply by clicking on the “Apply” button and filling in the personal questionnaire until 20/12/2018
We guarantee full secrecy for those sending their offers, and we reserve the right to contact only the selected candidates. No information until 02/01/2019 means that the offer has been rejected.
Back