Szczegóły oferty


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - polski koncern o zasięgu globalnym działający w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. Zajmuje szóste miejsce na świecie w produkcji górniczej miedzi i drugą pozycję w produkcji górniczej srebra. Posiada swoje aktywa w Polsce, USA, Kanadzie i Chile. Grupa Kapitałowa KGHM liczy ponad 70 podmiotów. Zatrudnia ponad 33 tys. pracowników.
Nazwa oddziału: KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica
Poszukuje osoby na stanowisko:
Mistrz mechanik - O/HML
Miejsce pracy: Oddział Huta Miedzi Legnica
Komórka organizacyjna: Wydział Utrzymania Ruchu Mechanicznego-O/HML
Zakres obowiązków:
Kierowanie pracą zespołu ludzi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej i technologicznej maszyn i urządzeń w wydziałach Huty w zakresie mechanicznym, tym: 1. Ustalanie harmonogramów przeglądów i prac remontowych maszyn i urządzeń. 2. Ustalanie potrzeb materiałowych, części zamiennych niezbędnych dla przeprowadzanych napraw i remontów. 3. Współpraca z wydziałami przy przygotowywaniu planów remontów (wycena dokładnie sprecyzowanych zakresów rzeczowych robót). 4. Nadzór i kontrola nad realizacją remontów i napraw. 5. Nadzór nad właściwym zużyciem materiałów i części zamiennych wykorzystywanych przy naprawach i remontach. 6. Nadzór nad stanem technicznym maszyn, urządzeń i instalacji obsługiwanych wydziałów. 7. Nadzór i kontrola nad usuwaniem zaistniałych awarii. 8. Prowadzenie bieżących zapisów w dokumentacji maszyn i urządzeń w zakresie dokonanych napraw i remontów. 9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji ruchowej (DTR) obiektów, maszyn i urządzeń. 10. Kierowanie właściwym zagospodarowaniem odpadów powstających w miejscach wykonywanych prac.
Wymagania:
  • Wykształcenie średnie techniczne i staż pracy 6 lat, w tym 3 lata w ruchu lub wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanicznym i rok pracy w ruchu.
  • Umiejętność obsługi komputera - aplikacje MS Office.
  • Umiejętność współpracy i kierowania zespołem ludzi.
  • Komunikatywność, rzeczowość, odpowiedzialność, odporność na stres.
  • Kurs metodyki szkoleń bhp.
  • Uprawnienia energetyczne D-2 i D-3.
  • Umiejętność kosztorysownia robót- obsługa programów kosztorysowych.
  • Umiejętność obsługi programu AutoCad.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 21/12/2018
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 14/01/2019 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz