Szczegóły oferty


Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Nazwa oddziału: PeBeKa S.A.
Poszukuje osoby na stanowisko:
Kierownik Działu Kadr
Miejsce pracy: Lubin
Komórka organizacyjna: PK
Zakres obowiązków:
•Realizacja zadań w ramach procesów zdefiniowanych i funkcjonujących w Przedsiębiorstwie w obszarze administracji kadrowej, rekrutacji i rozwoju pracowników. •Obsługa wszelkich spraw z zakresu przepisów prawa pracy oraz dokumentów wewnętrznych związanych z organizacją Przedsiębiorstwa. •Współpraca z firmami szkoleniowymi, szkołami, uczelniami, organizatorami studiów. •Obsługa systemów informatycznych dostępnych i używanych w Spółce tj. SAP, CRM– w zakresie nadanych uprawnień. •Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadań. •Realizacja innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub inne osoby uprawnione. •Obsługa wszelkich spraw z zakresu przepisów prawa pracy i zatwierdzanie dokumentów w zakresie udzielonego pełnomocnictwa przez Zarząd Spółki. •Dbałość o rozwój pracowników i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Działu Kadr.
Wymagania:
 • Wykształcenie: licencjat inżynier, magister o kierunku zarządzanie i marketing lub prawo, ekonomia
 • Wymagany staż: 5 lat
 • Wykształcenia wyższego prawniczego, ekonomicznego lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa: Kodeksu Pracy, Prawa Geologicznego i Górniczego
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku - minimum 5 lata.
 • Wiedza z zakresu ochrony danych osobowych i ich przetwarzania.
 • Obsługa programów tj. SAP, CRM, MS Office (Word, Excel).
 • Ponadprzeciętnych umiejętności interpersonalnych tj. komunikatywność, praca zespołowa, negocjacje, mediacje.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność planowania i ustalania priorytetów, rzetelność.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność planowania i ustalania priorytetów, rzetelność.
 • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, odpowiedzialność za powierzone zadania i dochowywanie tajemnicy służbowej i przedsiębiorstwa.
 • Chęci rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 14/12/2018
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 14/01/2019 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz