Recruitment offer details


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - a Polish corporation of a global reach, operating within the copper ores mining and processing industry. It occupies 6th position in mining production of copper in the world, and the second position in mining production of silver. It holds assets in Poland, USA, Canada and Chile. The KGHM Capital Group has more than 70 entities. It employs more than 33 thousands of workers.
Branch name: KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice"
Looking for a person for the position:
Maszynista urządzeń mechanicznych na powierzchni - MK
Workplace: O/ZG "Polkowice - Sieroszowice"
Substantive cell: Dział Klimatyzacji - MK (oddział K-1)
Description and responsibilities:
Utrzymanie ruchu podległych urządzeń i instalacji wchodzących w skład Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej; Prace konserwacyjno - remontowe; Obsługa maszyn transportu bliskiego, wózek widłowy, transportowy.
Requirments:
  • Wykształcenie minimum zawodowe o profilu mechanicznym, elektrycznym lub średnie ogólne;
  • Stwierdzenie kwalifikacji uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, (E-2 w zakresie min. pkt. 5 i 6);
  • Wiedza techniczna w zakresie pracy i obsługi urządzeń mechanicznych, w tym znajomość dziedziny obsługi i eksploatacji instalacji energetycznych i hydraulicznych;
  • Umiejetność pracy z rysunkiem oraz schematem technicznym;
  • Dyspozycyjność - gotowość do pracy w systemie zmianowym.
  • Uprawnienia SEP do 1 kV;
  • Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem;
  • Doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku.
The interested persons, meeting the requirements put forward above, can apply by clicking on the “Apply” button and filling in the personal questionnaire until 31/08/2019
We guarantee full secrecy for those sending their offers, and we reserve the right to contact only the selected candidates. No information until 14/10/2019 means that the offer has been rejected.
Back