Recruitment offer details


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - a Polish corporation of a global reach, operating within the copper ores mining and processing industry. It occupies 6th position in mining production of copper in the world, and the second position in mining production of silver. It holds assets in Poland, USA, Canada and Chile. The KGHM Capital Group has more than 70 entities. It employs more than 33 thousands of workers.
Branch name: KGHM Polska Miedź S.A. O/Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji
Looking for a person for the position:
Administrator Systemów Zabezpieczenia Technicznego
Workplace: Lubin
Substantive cell: Dział Zabezpieczeń Technicznych
Description and responsibilities:
Odpowiadanie za prawidłowe funkcjonowanie systemów zabezpieczenia technicznego instalowanych/nadzorowanych przez O/COPI w Oddziałach i Spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w tym za: - system telewizji przemysłowej CCTV, - system kontroli dostępu SKD, - system rejestracji czasu pracy RCP, - system wykrywania pożaru PPOŻ, - system automatycznego gaszenia SUG, - system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, - system zasilania rezerwowego UPS.
Requirments:
  • Posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w instalowaniu/administrowaniu/serwisowaniu elektronicznych systemów zabezpieczenia technicznego
  • Prawo jazdy kat. B
  • Brak przeciwskazań do pracy na wysokości
  • Posiadanie uprawnień SEP do 1 kV
  • Umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej i obsługi oprogramowania Autocad
  • Znajomość urządzeń sieciowych firmy Cisco
  • Posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
The interested persons, meeting the requirements put forward above, can apply by clicking on the “Apply” button and filling in the personal questionnaire until 07/04/2020
We guarantee full secrecy for those sending their offers, and we reserve the right to contact only the selected candidates. No information until 01/05/2020 means that the offer has been rejected.
Back