Recruitment offer details


CBJ sp. z o.o.
Centrum Badań Jakości jest jednym z największych laboratoriów badawczych w kraju, które świadczy kompleksowe usługi w zakresie wykonywania różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych, z uwzględnieniem poboru i przygotowania próbek, wykonania badań oraz opracowania wyników.
Branch name: CBJ sp. z o.o.
Looking for a person for the position:
Próbobiorca
Workplace: Polkowice
Substantive cell: Wydział Kontroli Jakości "Polkowice-Sieroszowice"; Oddział Opróbowania i Przygotowania Prób
Description and responsibilities:
terminowe i rzetelne pobieranie, przyjmowanie, rejestrowanie i przygotowanie prób do badań i/lub pomiarów oraz archiwizowanie tam, gdzie jest to wymagane, terminowe i rzetelne pobieranie, przyjmowanie, rejestrowanie i przygotowanie prób do analiz próbek materiałów eksploatacyjnych procesu wzbogacania rud miedzi, zapewnienie jednoznacznej identyfikacji próbek, prawidłowe postępowanie z pobranymi próbami, rzetelne i terminowe wykonywanie analiz technologicznych zgodnie z instrukcjami i procedurami, sporządzanie starannych i jednoznacznych zapisów z wykonywanych badań
Requirments:
  • Education: secondary profile mining and geology or ochrona środwiska
  • minimalny poziom wykształcenia: zasadnicze zawodowe
  • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień przeróbki kopalin,
  • rzetelność
  • dokładność
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność
  • dyspozycyjność
The interested persons, meeting the requirements put forward above, can apply by clicking on the “Apply” button and filling in the personal questionnaire until 31/03/2020
We guarantee full secrecy for those sending their offers, and we reserve the right to contact only the selected candidates. No information until 06/04/2020 means that the offer has been rejected.
Back