Recruitment offer details


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - a Polish corporation of a global reach, operating within the copper ores mining and processing industry. It occupies 6th position in mining production of copper in the world, and the second position in mining production of silver. It holds assets in Poland, USA, Canada and Chile. The KGHM Capital Group has more than 70 entities. It employs more than 33 thousands of workers.
Branch name: KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów
Looking for a person for the position:
Specjalista d/s rozliczeń materiałów wsadowych (HMG)
Workplace: Huta Miedzi "Głogów"
Substantive cell: Wydział Przygotowania Wsadu P-21
Description and responsibilities:
1. Prowadzenie ewidencji kontroli przychodów koncentratu miedzi na podstawie zgodności stanów dziennych „Raport wagowy Nr ....” z „Książką raportów mistrzów" zmianowych na wydziale. 2. Codzienne kontrolowanie zgodności rozładowanych wagonów z dokumentami wagowych „Raport wagowy Nr ....” i potwierdzenie ich zgodności z Działem Sprzedaży. 3. Kontrola stanów magazynowych i porównywanie ich z ustalonymi zapasami normatywnymi. 4. Rozliczanie na podstawie dokumentów ”Przychód zewnętrzny”- Pz ( SAP R/3 ), „Rozchód wewnętrzny”- Rw ( SAP R/3 ), „PZS, RWS, – stornowanie”, przyjmowanych na wydział materiałów wsadowych takich jak: koncentrat miedzi, koks groszek, piasek kwarcytowy, kamień wapienny i innych. 5. Obsługa komputera i księgowanie materiałów wsadowych poprzez system sieci komputerowej ( SAP R/3 , MON CO2). 6. Informowanie bezpośredniego przełożonego o nieprawidłowościach w zakresie zapasów w stosunku do zapasów normatywnych. 7. Zlecenia wykonania pomiarów geodezyjnych niezbędnych do wykonania bilansów metalurgicznych i spisów inwentaryzacyjnych. 8. Przygotowanie danych (zapas koncentratu za poprzedni miesiąc i przychód koncentratu z poszczególnych kopalń za dany miesiąc) do sporządzania miesięcznych bilansów metalurgicznych. 9. Uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnej podczas spisów materiałów wsadowych. 10. Szczególowe zagadnienia zapisano w karcie stanowiskowej. 11. Praca w systemie jednozmianowym podstawowym ( poniedziałek-piątek; 7.15 -15.15)
Requirments:
  • Education: secondary
  • Znajomość Microsoft Office (Excel, Word,Power Point)
  • Znajomość obsługi systemu SAP R/3
  • Znajomość obsługi systemu Mon CO2
The interested persons, meeting the requirements put forward above, can apply by clicking on the “Apply” button and filling in the personal questionnaire until 10/04/2020
We guarantee full secrecy for those sending their offers, and we reserve the right to contact only the selected candidates. No information until 03/06/2020 means that the offer has been rejected.
Back