Szczegóły oferty


CBJ sp. z o.o.
Centrum Badań Jakości jest jednym z największych laboratoriów badawczych w kraju, które świadczy kompleksowe usługi w zakresie wykonywania różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych, z uwzględnieniem poboru i przygotowania próbek, wykonania badań oraz opracowania wyników.
Nazwa oddziału: CBJ sp. z o.o.
Poszukuje osoby na stanowisko:
Kontroler Jakości
Miejsce pracy: Polkowice
Komórka organizacyjna: Dział Laboratorium Badań Emisji Zanieczyszczeń
Zakres obowiązków:
pobieranie, przygotowanie i transport próbek do badań wykonywanie pomiarów zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, procedurami i normami prowadzenie pomiarów kontrolnych emisji i imisji zanieczyszczeń do środowiska sporządzanie starannych zapisów z wykonywanych pomiarów oraz sporządzanie sprawozdań z badań uczestniczenie w walidacji metod pomiarów emisji oraz szacowanie budżetów niepewności.
Wymagania:
  • Wykształcenie: średnie o kierunku ochrona środowiska i nauk o ziemi lub technicze o profilu chemicznym i pokrewnym
  • Wymagany staż: 3 miesiące
  • podstawowa wiedza z zakresu obliczeń statystycznych oraz ogólna znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska
  • niezbędne prawo jazdy kat. B
  • zdolność do prowadzenia pomiarów/ badań na wysokości ( powyżej 3 m) w trudnych warunkach, w tym umiejętność stosowania środków ochronny indywidualnej
  • predyspozycje do pracy na wysokości
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność
  • dyspozycyjność
  • Język Angielski na poziomie A2
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 27/05/2019
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 03/06/2019 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz