Recruitment offer details


MERCUS Logistyka sp. z o.o.
Mercus Logistyka sp. z o.o. od ponad 25 lat buduje swoją pozycję na rynku, jako: - operator logistyczny KGHM Polska Miedź S.A. i Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., - wiodący partner realizujący sprzedaż materiałów, towarów i usług będących w obrocie z Grupą Kapitałową KGHM na rzecz rynku zewnętrznego, z zachowaniem najwyższych standardów jakości i konkurencyjności, Producent wiązek przewodów elektrycznych i okablowań dla producentów sektora elektroenergetycznego, wysokich technologii i biotechnologii oraz przewodów hydraulicznych pod potrzeby m.in. maszyn górniczych. Doświadczony przewoźnik osób w ruchu krajowym i zagranicznym.
Branch name: MERCUS Logistyka sp. z o.o.
Looking for a person for the position:
Kierowca autobusu
Workplace: Wydział Przewozów Osobowych - baza Głogów
Substantive cell: Zespół Realizacji Przewozów
Description and responsibilities:
Realizacja przewozów pracowniczych oraz przewozy okazjonalne osób.
Requirments:
  • Education: vocationa
  • Required length of service: 12 months
  • Prawo jazdy kat. D
  • Ważna karta kierowcy - minimum 1 rok
  • Aktualne świadectwo kwalifikacji - minimum 1 rok
  • Umiejętność obsługi tachografu cyfrowego
  • Znajomość przepisów w zakresie czasu pracy kierowcy
  • Miejsce zamieszkania - powiat głogowski
The interested persons, meeting the requirements put forward above, can apply by clicking on the “Apply” button and filling in the personal questionnaire until 22/02/2019
We guarantee full secrecy for those sending their offers, and we reserve the right to contact only the selected candidates. No information until 01/03/2019 means that the offer has been rejected.
Back