Szczegóły oferty


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - polski koncern o zasięgu globalnym działający w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. Zajmuje szóste miejsce na świecie w produkcji górniczej miedzi i drugą pozycję w produkcji górniczej srebra. Posiada swoje aktywa w Polsce, USA, Kanadzie i Chile. Grupa Kapitałowa KGHM liczy ponad 70 podmiotów. Zatrudnia ponad 33 tys. pracowników.
Nazwa oddziału: KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica
Poszukuje osoby na stanowisko:
Starszy inspektor ds. systemów i bezpieczeństwa danych- O/HML
Miejsce pracy: Oddział Huta Miedzi Legnica
Komórka organizacyjna: Dział Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Zakres obowiązków:
1. Projektowanie oraz koordynacja w zakresie projektowania procesów ZSZ; określenie wskaźników miar procesów, określenie dokumentów wymagających opracowania, aktualizacji. Nadzorowanie dokumentacji i zapisów. 2. Opracowywanie i weryfikacja dokumentów Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 3. Monitorowanie, analiza i ocena skuteczności elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem, energią, BHP i bezpieczeństwem informacji. 4. Współpraca w zakresie identyfikacji zagrożeń, oceny i kontroli ryzyka w obszarze BHP oraz w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej procesów. 5. Prowadzenie auditów. 6. Określanie działań naprawczych, korygujących i zapobiegawczych oraz nadzór nad terminową ich realizacją, a także ocena ich skuteczności. 7. Śledzenie zmian przepisów prawa i innych w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem, energią, BHP i bezpieczeństwem informacji. 8. Inicjowanie i realizacja działań podnoszących efektywność ZSZ. 9. Administracja aplikacją NND Integrum, w tym wprowadzanie dokumentów, danych. 10. Koordynacja procesu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem danych. 11. Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 12. Kontrola przestrzegania „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych”. 13. Nadzorowanie procesu ewidencji i analizy aktywów informacyjnych. 14. Uczestniczenie w procesie opiniowania umów w zakresie ochrony danych osobowych. 15. Zarządzanie ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe.
  • Doświadczenie zawodowe - 6 lat, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
  • Umiejętność obsługi komputera i bardzo dobra znajomość Microsoft Office (MS Word, MS Excel, Outlook).
  • Pożądane wykształcenie wyższe prawnicze.
  • Doświadczenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych i aktywami informacyjnymi, a także w zakresie opiniowania umów.
  • Uprawnienia auditora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania.
  • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 24/02/2019
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 15/04/2019 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz