Szczegóły oferty


„Energetyka” sp. z o.o.
„Energetyka” sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., prowadzi działalność w obszarze produkcji, przesyłu, dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, produkcji wody pitnej i przemysłowej, oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów, obrotu produktami naftowymi oraz usług operatorskich.
Nazwa oddziału: „Energetyka” sp. z o.o.
Poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista ds. administracyjnych
Miejsce pracy: Wydział EC-3 w Głogowie na terenie HM Głogów
Komórka organizacyjna: Wydział EC-3 Głogów
Zakres obowiązków:
- prowadzenie obsługi administracyjnej i pracowniczej Wydziału - obsługa systemu informatycznego - ewidencja i kontrola czasu pracy - ewidencjonowanie urlopów wykorzystywanych przez pracowników - terminowe kierowanie pracowników na badania lekarskie - ewidencjonowanie kosztów Wydziału zgodnie z planem budżetowym OFERUJEMY: - stabilne zatrudnienie, - możliwość rozwoju oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień, - rozbudowany system premiowania, - możliwość korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. świadczenie wypoczynkowe tzw. „wczasy pod gruszą”, dopłaty do imprez integracyjnych, wycieczek, kolonii i obozów dla dzieci, karty multisport, - możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego, - dodatkowe wynagrodzenie – nagrodę branżową, - dopłatę do dojazdów pracowniczych, - abonamentową opiekę medyczną (również dla współmałżonków), - preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie.
Wymagania:
  • Wykształcenie: średnie
  • Wymagany staż: 3 lata
  • minimalny staż pracy 3 lata
  • samodzielność i dobra organizacja pracy,
  • komunikatywność
  • rzetelność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
  • umiejętność redagowania pism
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 20/02/2019
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 01/03/2019 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz