You can't apply - Offer is finished.

Thesis topicsOrdinal number Temat zgłoszony przez Temat Abstrakt Miejsce realizacji tematu
1 Ocena efektywności aktywnej profilaktyki tąpaniowej w wybranych polach eksploatacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin Charakterystyka aktywności sejsmicznej i zagrożenia tąpaniami. Analiza aktywności sejsmicznej. Wyznaczenie okresów o wysokim i niskim stanie zagrożenia sejsmicznego. Opis i analiza przebiegu eksploatacji w jej kolejnych etapach w powiązaniu z zagrożeniem sejsmicznym i tąpaniami. Charakterystyka grupowych robót strzałowych: częstotliwość, cykliczność, ilość zużytego MW, liczba strzelanych przodków. Ocena skuteczności aktywnej profilaktyki tapaniowej. Modyfikacje aktywnej profilaktyki tąpaniowej i ich wpływ na sejsmiczność górotworu. Analiza parametrów grupowych robót strzałowych w powiązaniu z aktywnością sejsmiczną. Określenie wpływu grupowych robót strzałowych na zagrożenie sejsmiczne - obliczenie korelacji i/lub współczynnika determinacji pomiędzy skutecznością grupowych robót strzałowych i ich parametrami. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Apply