Szczegóły oferty


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - polski koncern o zasięgu globalnym działający w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. Zajmuje ósme miejsce na świecie w produkcji górniczej miedzi i drugą pozycję w produkcji górniczej srebra. Posiada swoje aktywa w Polsce, USA, Kanadzie i Chile. Grupa Kapitałowa KGHM liczy ponad 70 podmiotów. Zatrudnia ponad 34 tys. pracowników
Nazwa oddziału: KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Cedynia
Poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista ds. kadr - umowa na zastępstwo
Miejsce pracy: Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku (Gmina Rudna)
Komórka organizacyjna: Dział Kadr
Zakres obowiązków:
realizacja wszystkich procesów z zakresu obsługi kadrowej Oddziału, prowadzenie procesów rekrutacyjnych ewidencja czasu pracy pracowników Oddziału, organizacja procesu szkoleń pracowników (rola koordynatora) i monitorowanie wykonania planu, prowadzenie analiz kształtowania się wynagrodzeń, zatrudnienia i czasu pracy, organizowanie praktyk i staży, prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie spraw osobowych i szkolenia pracowników stała współpraca z ZUS (zgłoszenia, wnioski emerytalne, rentowe itp.)
Wymagania:
  • Wykształcenie: licencjat
  • staż pracy - min. 5 lat, w tym w min. 2 lata obszarze kadrowym
  • znajomość przepisów prawa pracy
  • znajomość przepisów dot. ubezpieczeń społecznych.
  • sprawne posługiwanie się programami pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
  • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
  • samodzielność w działaniu
  • znajomość systemu SAP, ze szczególnym uwzględnieniem SAP HR
  • doświadczenie zawodowe w obszarze płacowym
  • znajomość programu PŁATNIK
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 12/08/2020
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 31/08/2020 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz