Szczegóły oferty


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - polski koncern o zasięgu globalnym działający w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. Zajmuje ósme miejsce na świecie w produkcji górniczej miedzi i drugą pozycję w produkcji górniczej srebra. Posiada swoje aktywa w Polsce, USA, Kanadzie i Chile. Grupa Kapitałowa KGHM liczy ponad 70 podmiotów. Zatrudnia ponad 34 tys. pracowników
Nazwa oddziału: KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice"
Poszukuje osoby na stanowisko:
Inspektor ds. Szkód Górniczych na powierzchni - RS
Miejsce pracy: O/ZG "Polkowice - Sieroszowice"
Komórka organizacyjna: Dział Szkód Górniczych - RS
Zakres obowiązków:
Pełnienie obowiązków osoby dozoru w dziale szkód górniczych na powierzchni.
Wymagania:
  • Posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów w zakresie budownictwa;
  • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
  • Stw.kwalif.przez Dyr.OUG na stan.os.doz.ruchu specj.budowl. w zakł.górn.wydobyw.rudy metali oraz z.g.wydob.kopaliny inne niż węg.kam. i rudy metali lub os.śr.doz.ruchu specj.bud. w p/z zakł.górn.wydobyw.kopaliny inne niż węg.kam.wyd.przed 01.01.2012r.;
  • Umiejętność kosztorysowania w programie NORMA;
  • 5-letni staż pracy w wykonawstwie budowlanym.
  • Podstawowa znajomość zagadnień w zakresie ochrony powierzchni na terenach poddawanych wpływom eksploatacji górniczej;
  • Doświadczenie w projektowaniu konstrukcyjno-budowlanym.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 16/08/2020
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 14/12/2020 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz