Szczegóły oferty


KGHM Metraco S.A.
Spółka KGHM Metraco S.A., założona w 1991 roku, jest wyspecjalizowaną firmą handlowo-produkcyjną należącą do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Głównym celem działania Spółki jest kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A. poprzez m.in. zakup i przerób złomu miedzi (Spółka jest największym odbiorcą złomu miedzi w Polsce), sprzedaż soli kamiennej (KGHM Metraco S.A. jest znaczącym na rynku krajowym dostawcą soli drogowej), produkcję i sprzedaż kruszyw łamanych (jesteśmy jednym z największych krajowych producentów kruszyw łamanych wykorzystywanych z powodzeniem w budownictwie drogowym), produkcję renu metalicznego i nadrenianu amonu oraz przeładunek kwasu siarkowego. Misją Spółki jest efektywna obsługa klientów, stałe doskonalenie jakości produktów i świadczonych usług oraz efektywne wykorzystywanie surowców w ramach propagowanej Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.
Nazwa oddziału: KGHM Metraco Spółka Akcyjna
Poszukuje osoby na stanowisko:
Operator maszyn i urządzeń
Miejsce pracy: Lubin
Komórka organizacyjna: Zakład Odzysku Surowców
Zakres obowiązków:
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Operatora maszyn i urządzeń w Zakładzie Odzysku Surowców należy: bieżąca obsługa maszyn i urządzeń, monitorowanie i utrzymywane prawidłowych parametrów technologicznych procesu produkcyjnego, czyszczenie elementów instalacji i przygotowywanie do remontów, wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych oraz dbałość o utrzymanie czystości i należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń. dodatkowe informacje: - wymiar zatrudnienia: pełny etat, - forma zatrudnienia: umowa o pracę, - system pracy: 3-zmianowy, 8 godzin na zmianie.
Wymagania:
  • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne o kierunku mechanika i budowa maszyn
  • Wymagany staż: 12 miesięcy
  • - uprawnienia do obsługi suwnic oraz/lub w zakresie eksploatacji pomp i sprężarek E2,
  • - uprawnienia do obsługi wózków widłowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • - uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych.
  • - mile widziane uprawnienia operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III,
  • - ogólna wiedza z zakresu mechaniki i budowy maszyn,
  • - umiejętność pracy w zespole,
  • - bardzo dobra organizacja pracy,
  • - odpowiedzialność, zaangażowanie, dyspozycyjność.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 14/08/2020
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 01/09/2020 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz