Szczegóły oferty


KGHM Metraco S.A.
Spółka KGHM Metraco S.A., założona w 1991 roku, jest wyspecjalizowaną firmą handlowo-produkcyjną należącą do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Głównym celem działania Spółki jest kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A. poprzez m.in. zakup i przerób złomu miedzi (Spółka jest największym odbiorcą złomu miedzi w Polsce), sprzedaż soli kamiennej (KGHM Metraco S.A. jest znaczącym na rynku krajowym dostawcą soli drogowej), produkcję i sprzedaż kruszyw łamanych (jesteśmy jednym z największych krajowych producentów kruszyw łamanych wykorzystywanych z powodzeniem w budownictwie drogowym), produkcję renu metalicznego i nadrenianu amonu oraz przeładunek kwasu siarkowego. Misją Spółki jest efektywna obsługa klientów, stałe doskonalenie jakości produktów i świadczonych usług oraz efektywne wykorzystywanie surowców w ramach propagowanej Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.
Nazwa oddziału: KGHM Metraco Spółka Akcyjna
Poszukuje osoby na stanowisko:
Operator ciągu technologicznego
Miejsce pracy: Głogów
Komórka organizacyjna: Zakład Hydrometalurgii
Zakres obowiązków:
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Operatora ciągu technologicznego w Zakładzie Hydrometalurgii należy: wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem procesu produkcji eluatów renowych, przygotowywanie materiałów, surowców i półproduktów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania procesu produkcji, pobór próbek surowców i półproduktów, obsługa systemu sterowania i wizualizacji instalacji produkcyjnej, eksploatacja maszyn, urządzeń instalacji i obiektów infrastruktury, w których realizowane są procesy technologiczne oraz wykonywanie prac konserwacyjnych maszyn, urządzeń i instalacji. dodatkowe informacje: - wymiar zatrudnienia: pełny etat, - forma zatrudnienia: umowa o pracę, - system pracy: 3-zmianowy, 4-brygadowy, 8 godzin na zmianie.
Wymagania:
 • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe preferowane o kierunku: o kierunku mechanika i budowa maszyn
 • Wymagany staż: 12 miesięcy
 • - uprawnienia do obsługi wózków widłowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • - uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych,
 • - uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii II S.
 • - mile widziane uprawnienia do eksploatacji sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 • - podstawowa wiedza z zakresu mechaniki i budowy maszyn,
 • - umiejętność wykonywania prostych czynności konserwacyjnych i naprawczych obsługiwanych urządzeń,
 • - mile widziane doświadczenie w postępowaniu z preparatami i substancjami chemicznymi, w szczególności żrącymi i utleniającymi,
 • - podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie MS Windows i MS Office,
 • - umiejętność pracy w zespole,
 • - bardzo dobra organizacja pracy,
 • - odpowiedzialność, zaangażowanie.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 14/08/2020
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 01/09/2020 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz