Szczegóły oferty


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - polski koncern o zasięgu globalnym działający w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. Zajmuje ósme miejsce na świecie w produkcji górniczej miedzi i drugą pozycję w produkcji górniczej srebra. Posiada swoje aktywa w Polsce, USA, Kanadzie i Chile. Grupa Kapitałowa KGHM liczy ponad 70 podmiotów. Zatrudnia ponad 34 tys. pracowników
Nazwa oddziału: KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny
Poszukuje osoby na stanowisko:
Starszy specjalista ds ochrony środowiska
Miejsce pracy: Oddział Zakład Hydrotechniczny
Komórka organizacyjna: Dział Ochrony Środowiska
Zakres obowiązków:
Nadzorowanie spraw związanych z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody; prowadzenie wszelkich prac związanych z rekultywacją terenów w zakresie ochrony środowiska, w tym wniosków dot. wydania decyzji na rekultywacje gruntów; prowadzenie postępowań związanych z awariami infrastruktury technicznej, w tym przygotowywanie wniosków o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych; przygotowywanie wniosków na usunięcie drzew oraz nadzór nad pracami związanymi z wycinkami drzew; prowadzenie gospodarki leśnej na terenie Oddziału; analiza otrzymanych wyników badań gleby i hałasu; uczestnictwo w procedurach wyboru Wykonawców realizujących usługi w ramach zadań w zakresie ochrony środowiska, w tym przygotowywanie informacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opiniowanie projektów umów i aneksów; nadzorowanie prac objętych umowami na wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska, w tym badań i ekspertyz oraz wycinki drzew i nasadzeń
Wymagania:
  • Wykształcenie: magister inżynier lub magister lub inżynier o kierunku ochrona środowiska i nauk o ziemi lub inżynieria środowiska lub ochrona przyrody lub leśnictwo lub chemia środowiskowa
  • Wysoka znajomość przepisów dot. ochrony środowiska, w szczególności ustaw: Prawo ochrony środowiska, o odpadach wydobywczych, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, o ochronie przyrody, o lasach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  • Min. 5-letni staż pracy na stanowisku związanym z ochroną środowiska
  • Prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu
  • Samodzielność w realizacji zadań
  • Umiejętność współpracy w zespole, zdolność dzielenia się wiedzą
  • Dobra organizacja pracy, kreatywność, systematyczność
  • Doświadczenie w opracowywaniu planów remediacji i innych dokumentacji dot. spraw środowiskowych, na podst. których wydawane są decyzje z zakr. ochrony środow., w szczegól. z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku, o ochronie przyrody, o lasach
  • Język angielski na poziomie średniozaawansowanym
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 10/08/2020
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 01/10/2020 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz