Szczegóły oferty


"Energetyka” sp. z o.o.
„Energetyka” sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., prowadzi działalność w obszarze produkcji, przesyłu, dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, produkcji wody pitnej i przemysłowej, oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów, obrotu produktami naftowymi oraz usług operatorskich.
Nazwa oddziału: „Energetyka” sp. z o.o.
Poszukuje osoby na stanowisko:
Spawacz
Miejsce pracy: Elektrociepłownia Lubin
Komórka organizacyjna: ZEC Lubin/Polkowice
Zakres obowiązków:
Prace związane z utrzymaniem ruchu, naprawami, remontami maszyn i urządzeń oraz usuwaniem awarii, w tym: 1. Prace ślusarsko - monterskie. 2. Regeneracja i montaż konstrukcji, podzespołów i części zamiennych maszyn i urządzeń. 3. Wykonywanie operacji spawania gazowego różnymi technikami za pomocą palnika acetylenowo - tlenowego. 4. Wykonywanie operacji spawania łukiem elektrycznym. 5. Wykonywanie operacji zgrzewania elektrycznego i gazowego różnymi technikami. 6. Wykonywanie operacji przecinania palnikiem gazowym, łukiem elektrycznym z zastosowaniem różnych technik. 7. Bieżąca i okresowa konserwacja maszyn i urządzeń. 8. Wykonywanie prac naprawczo - remontowych niezbędnych do zachowania ciągłości pracy urządzeń energetycznych i mechanicznych. OFERUJEMY: - stabilne zatrudnienie, - możliwość rozwoju oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień, - rozbudowany system premiowania, - możliwość korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. świadczenie wypoczynkowe tzw. „wczasy pod gruszą”, dopłaty do imprez integracyjnych, wycieczek, kolonii i obozów dla dzieci, karty multisport, - możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego, - dodatkowe wynagrodzenie – nagrodę branżową, - dopłatę do dojazdów pracowniczych, - abonamentową opiekę medyczną (również dla współmałżonków), - preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie.
Wymagania:
  • 1. Wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe + uprawnienia spawalnicze.
  • 2. Brak przeciwskazań do pracy na wysokości.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 08/08/2020
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 28/08/2020 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz