Szczegóły oferty


CBJ sp. z o.o.
Centrum Badań Jakości jest jednym z największych laboratoriów badawczych w kraju, które świadczy kompleksowe usługi w zakresie wykonywania różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych, z uwzględnieniem poboru i przygotowania próbek, wykonania badań oraz opracowania wyników.
Nazwa oddziału: CBJ sp. z o.o.
Poszukuje osoby na stanowisko:
Próbobiorca
Miejsce pracy: Polkowice
Komórka organizacyjna: Wydział Kontroli Jakości "Polkowice-Sieroszowice"; Oddział Opróbowania i Przygotowania Prób
Zakres obowiązków:
terminowe i rzetelne pobieranie, przyjmowanie, rejestrowanie i przygotowanie prób do badań i/lub pomiarów oraz archiwizowanie tam, gdzie jest to wymagane, terminowe i rzetelne pobieranie, przyjmowanie, rejestrowanie i przygotowanie prób do analiz próbek materiałów eksploatacyjnych procesu wzbogacania rud miedzi, zapewnienie jednoznacznej identyfikacji próbek, prawidłowe postępowanie z pobranymi próbami, rzetelne i terminowe wykonywanie analiz technologicznych zgodnie z instrukcjami i procedurami, sporządzanie starannych i jednoznacznych zapisów z wykonywanych badań
Wymagania:
  • Wykształcenie: średnie o kierunku górnictwo i geologia lub ochrona środwiska
  • minimalny poziom wykształcenia: zasadnicze zawodowe
  • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień przeróbki kopalin,
  • rzetelność
  • dokładność
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność
  • dyspozycyjność
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację wybierając przycisk "Aplikuj" i wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 31/03/2020
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 06/04/2020 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Wstecz